بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری دوروه‌های بهبود مدیریت ویژه کارشناسان

برگزاری دوروه‌های بهبود مدیریت ویژه کارشناسان


 

برگزاری دوروه‌های بهبود مدیریت ویژه کارشناسان

به استحضار می رساند دوره آموزشی بهبود مدیریت برای کارشناسان محترم دانشگاه، به شرح جدول ذیل برگزار خواهد شد.

ردیف نام درس نام مدرس تاریخ برگزاری ساعت برگزاری
1 مدیریت خدمات آقای دکتر رحیم صفوی 1400/6/20 8/15 الی 9/45
2 مدیریت قراردادها و پروژه ها آقای مرادی بخش 1400/6/21 "
3 تعهد سازمانی و رضایت شغلی آقای دکتر آل طه 1400/6/22 "
4 کاربرد فناوری اطلاعات آقای دکتر رزاقی 1400/6/23 "
5 مدیریت بهره وری آقای دکتر محمد رضا زمانی 1400/6/24 "
6 حقوق اداری آقای دکتر رضا پرستش 1400/6/27 "
7 توانمندسازی منابع انسانی آقای دکترسید حسن آل طه 1400/6/28 "
8 مباتی مدیریت و رهبری در سازمان " 1400/6/29 "
9 رفتار شهروند سازمانی خانم دکتر قاسمی 1400/6/30 "
10 مهارت های نفوذ و تاثیرگذاری آقای دکتر سلمان عیوضی نژاد 1400/6/31 "

 

آدرس سامانه:  https://Lms.guilan.ac.ir

آدرس راهنمای سامانه (به همراه نرم افزار های مورد نیاز)

https://elearning.guilan.ac.ir/stsff

adobe-connect

آدرس کوتاه :