بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری مجدد دوره آموزشی "فرسودگی شغلی و راه های پیشگیری از آن"

برگزاری مجدد دوره آموزشی "فرسودگی شغلی و راه های پیشگیری از آن"


 

برگزاری مجدد دوره آموزشی "فرسودگی شغلی و راه های پیشگیری از آن"

همکاران محترمی که موفق به حضور در دوره آموزشی "فرسودگی شغلی و راه های پیشگیری از آن" نشده اند ،می توانند از طریق لینک زیر در این دوره شرکت نمایند.

https://admfin.guilan.ac.ir/azmoon

 

آدرس کوتاه :