بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری نشست ستاد رفاهی کارکنان دانشگاه

برگزاری نشست ستاد رفاهی کارکنان دانشگاه


 

برگزاری نشست ستاد رفاهی کارکنان دانشگاه

نشست ستاد رفاهی کارکنان دانشگاه در روز سه شنبه 17 اسفند ماه در ساعت 13:30 با حضور ریاست محترم دانشگاه در خصوص مسائل رفاهی کارکنان و تصویب پرداخت های رفاهی پایان سال برگزار گردید.

 

آدرس کوتاه :