بستن
FA EN AR RU FR CHI

برگزاری نوبت دوم کارگاه آموزشی با عنوان « چگونه با فرزندان خود درباره اعتیاد صحبت کنیم»

برگزاری نوبت دوم کارگاه آموزشی با عنوان « چگونه با فرزندان خود درباره اعتیاد صحبت کنیم»


برگزاری نوبت دوم کارگاه آموزشی با عنوان « چگونه با فرزندان خود درباره اعتیاد صحبت کنیم»

با توجه به استقبال همکاران ، مرکز مشاوره دانشگاه نوبت دوم کارگاه آموزشی « چگونه با فرزندان خود درباره اعتیاد صحبت کنیم » برگزار می کند. از همکاران محترم دعوت می شود در این کارگاه شرکت نمایند.

زمان : روز شنبه ۱۷ تیر ماه ساعت ۱۰ صبح مکان : تالار حکمت
آدرس کوتاه :