بستن
FA EN AR RU FR CHI

به مناسبت روز حسابدار مراسم تقدیر از حسابداران در سالن شورای دانشگاه برگزار شد

به مناسبت روز حسابدار مراسم تقدیر از حسابداران در سالن شورای دانشگاه برگزار شد


به مناسبت روز حسابدار مراسم تقدیر از حسابداران در سالن شورای دانشگاه برگزار شد

در این مراسم مدیر امور مالی ، هفته جهانی و روز حسابدار را به تمامی همکاران امور مالی تبریک گفت و از زحمات همکاران تشکر نمود . ایشان ضمن ارائه گزارش پیشرفت استقرار حسابداری تعهدی در دانشگاه آن را دستاورد بزرگی عنوان نمودند که با تلاش همکاران بدست آمده است ،همچنین دکتر محفوظی عضو هیأت علمی و مشاور حسابداری تعهدی دانشگاه مطالبی را درخصوص اهمیت جایگاه حسابداران در سازمانها ونقش آنها در ایجاد انظباط مالی عنوان نمود که می تواند به شفافیت در پاسخگویی مدیران سازمانها کمک شایانی نماید . در این جلسه مدیر امور اداری وپشتیبانی دانشگاه نیز ضمن تبریک این روز برای کارکنان شاغل در رسته حسابداری و مالی ، آرزوی توفیق روز افزون آنان را خواستار شد.

آدرس کوتاه :