بستن
FA EN AR RU FR CHI

بیمارستان طرف قرارداد بیمه ایران(به صورت آنلاین)

بیمارستان طرف قرارداد بیمه ایران(به صورت آنلاین)


 

بیمارستان طرف قرارداد بیمه ایران(به صورت آنلاین)

به اطلاع بیمه گذاران محترم دانشگاه می رساند، پیرو نامه ارسالی از  بیمه ایران مبنی بر اتمام قرارداد این بیمه با بیمارستانهای طرف قرارداد، در حال حاضر تنها بیمارستان خصوصی تحت پوشش آنلاین، بیمارستان قائم می باشد. چنانچه همکاران محترم تمایل به سرویس دهی آنلاین دارند می توانند به این مرکز مراجعه فرمایند. بدیهی است مطابق توافق صورت گرفته با بیمه ایران در زمان انعقاد قرارداد این بیمه موظف به سرویس رسانی در طول قرارداد به طور مستمر بوده و دانشگاه نیز پیگیر موضوع تا حصول نتیجه می باشد. شایان ذکر است مبالغ هزینه شده در سایر بیمارستان‌ها نیز با ارائه مستندات قابل پرداخت است.

آدرس کوتاه :