بستن
FA EN AR RU FR CHI

بیمه خودرو

بیمه خودرو


بیمه خودرو

شرایط استفاده از بیمه خودرو ، بیمه ایران ( نمایندگی خانم صفرزاده)

بدین وسیله به اطلاع کلیه کارکنان دانشگاه می رساند پیرو قرارداد منعقده با بیمه ایران درخصوص بیمه وسایط نقلیه ( سواری شخصی ، موتور سیکلت ، وانت ها حداکثر 3 تن ) متعلق به کارکنان بیمه گذار و افراد تحت تکفل ( خود ، همسر ، فرزندان ، پدر و مادر ) حداکثر 3 دستگاه خودرو برای هر نفر از کارکنان که سند خودرو بنام افراد باشد  ، بر اساس شرایط جدید بیمه ایران همکارن محترم میتوانند با پرداخت 25 درصد حق بیمه بصورت نقد و مابقی حداکثر در 5 قسط مساوی و متوالی ماهیانه به صورت کسر از حقوق به نمایندگی بیمه ایران واقع در بازارچه دانشگاه خانم صفرزاده مراجعه نمایند.

فرایند درخواست :

- درخواست از طریق اتوماسیون اداری برای رئیس اداره رفاه وامور بازنشستگی

- دریافت نامه از طریق اتوماسیون مراجعه به نمایندگی بیمه ایران واقع در بازارچه دانشگاه

شرایط جدید بیمه خودرو ( شخص ثالث وبدنه) بیمه ایران


 
آدرس کوتاه :