بستن
FA EN AR RU FR CHI

بیمه عمر و حوادث مازاد

بیمه عمر و حوادث مازاد


 

بیمه عمر و حوادث مازاد

نظر به اینکه قرارداد بیمه عمر و حوادث مازاد برمصوّب، در تاریخ 1400/10/30 به پایان می رسد، همکاران محترمی که در قرارداد قبلی تحت پوشش این بیمه نبوده اند، چنانچه تمایل دارند در قرارداد جدید به مدت یکسال تحت پوشش بیمه مذکور قرار بگیرند می توانند حداکثر تا تاریخ 1400/10/25جهت ثبت نام از طریق سامانه جامع اتوماسیون اداری (حوزه سازمانی/خدمات الکترونیک/بیمه و رفاه/خدمات منابع انسانی (بیمه عمر و حوادث)/ تکمیل فرم درخواست بیمه عمر و حوادث مازاد) اقدام فرمایند. و پس از تکمیل، گزینه ارسال به رئیس اداره رفاه و بازنشستگی انتخاب نمایند. (مقتضی است از طریق گزینه پیگیری در کارتابل نامه، از ارسال درخواست خود اطمینان حاصل فرمایید).
* همکارانی که در سال قبل تحت پوشش این بیمه بوده اند و تمایل به ادامه دارند، نیازی به ارسال درخواست مجدد نمی باشد.
* همکارانی که در سال قبل تحت پوشش این بیمه بوده اند، اما در قرارداد جدید تمایل به ادامه ندارند، می بایست از طریق اتوماسیون اداری درخواست انصراف خود را به کارتابل رییس اداره رفاه و امور بازنشستگی ارسال نمایند.
*در صورت فراموشی وضعیت سال قبل، چنانچه در فیش حقوقی (به عنوان مثال آذر ماه1400) مبلغی تحت عنوان "بیمه عمر" کسر گردیده است، به این معنی است که سال قبل تحت پوشش این بیمه قرار گرفته اید. شایان ذکر است تصویر بیمه نامه سال گذشته در سایت معاونت اداری و مالی قابل مشاهده است. نرخ و شرایط پوشش بیمه عمر و حادثه جدید (بیمه پارسیان) به شرح زیر می باشد:

ردیف

نوع پوشش

سرمایه (ریال )

1

پوشش فوت به هر علت

800/000/000

2

بیمه حوادث (فوت ناشی از حادثه)

800/000/000

3

پوشش نقص عضو و از کار افتادگی کلی و جرئی (ناشی از حادثه)

800/000/000

4

حق بیمه ماهانه نفر(ریال) (با احتساب مالیات بر ارزش افزوده)

244/887

 

آدرس کوتاه :