بستن
FA EN AR RU FR CHI

بیمه منازل مسکونی واموال کارکنان

بیمه منازل مسکونی واموال کارکنان


بیمه منازل مسکونی واموال کارکنان

 قابل توجه کارکنان محترم دانشگاه
پیرو قرارداد منعقده با شرکت بیمه ایران استان گیلان مبنی بر تحت پوشش قراردادن بیمه منازل مسکونی کارکنان به صورت اقساط ماهیانه ( کسر از حقوق) بدین وسیله به اطلاع کارکنان محترم می رساند چنانچه تاکنون نسبت به بیمه کردن منازل مسکونی اقدام نکرده اند در صورت تمایل می توانند به نمایندگی بیمه ایران واقع در بازارچه دانشگاه مراجعه نمائید. یا به شماره تماس خانم صفرزاده  :     091111372551 شماره تماس خانم رزمجو      :       09370669491

                                                                                                                                      اداره بیمه ورفاه دانشگاه

 

فرم آتشسوزی

صفحه1

صفحه 2

 
آدرس کوتاه :