بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسهیلات بانک مهر اقتصاد

تسهیلات بانک مهر اقتصاد


تسهیلات بانک مهر اقتصاد

بدین وسیله به اطلاع اعضای محترم هیأت علمی و غیر هیأت علمی می رساند پیرو مذاکره بعمل آمده بانک مهراقتصاد با دانشگاه، همکاران محترم می توانند جهت بهره مندی از تسهیلات خدمات بانکی ( پیوست فایل الصاقی ) طرح ویژه ثمین 3 و سایر طرح های آن بانک،  ضمن مشخص کردن نوع طرح و مبلغ تسهیلات  مراتب را از طریق اتوماسیون اداری به کارتابل آقای رجب پور ارسال نمایند.

 

بانک مهر اقتصاد

 مدارک لازم جهت دریافت وام مهر اقتصاد

مبالغ وام و تعداد اقساط

 

آدرس کوتاه :