بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسهیلات بیمه آسیا برای بیمه نامه های شخص ثالث،بدنه وآتش سوزی

تسهیلات بیمه آسیا برای بیمه نامه های شخص ثالث،بدنه وآتش سوزی


تسهیلات بیمه آسیا برای بیمه نامه های شخص ثالث،بدنه وآتش سوزی

بیمه آسیا طی قراردادی با دانشگاه گیلان تسهیلات ویژه بیمه نامه های شخص ثالث،بدنه وآتش سوزی را برای کار کنان واعضای هیات علمی فراهم نموده است.

بر اساس قرارداد مذکور بیمه شخص ثالث با 15 درصد تخفیف،بیمه بدنه(معرفی به صورت گروهی) با 20 درصد تخفیف و بیمه آتش سوزی(معرفی به صورت گروهی)  با 50 در صد تخفیف برای کارکنان واعضای هیات علمی محاسبه خواهد شد و  پرداخت مبلغ  مذکور به صورت اقساط (با تعهد کسر اقساط ازحقوق) امکان پذیر است.

همکاران جهت استفاده از تسهیلات  فوق الذکر به اداره کارگزینی ورفاه مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :