بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسهیلات ملت

تسهیلات ملت


اعضای محترم هیات علمی می توانند حداکثر تا تاریخ 1400/5/6 با ارائه درخواست به اداره رفاه و دریافت معرفینامه، از تسهیلات آن تا سقف 300  میلیون تومان  با شرایط زیر بهره مند شوند.
1- تسهیلات وام به مبلغ 150 میلیون تومان (طرح متخصصین) حداکثر 60 ماهه، (با اقساط ماهانه سه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان)
*برای همکاران رسمی- آزمایشی و پیمانی تا سقف 100 میلیون تومان حداکثر 60 ماهه (با اقساط ماهانه دو میلیون و پانصد هزارتومان)
*همکارانی که قبلاً از طرح فرهیختگان استفاده نموده اند نمی توانند از این نوع وام استفاده نمایند.
2- وام 50 میلیون تومان در قالب کارت اعتباری  با اقساط 36 ماهه (مبلغ اقساط ماهانه یک میلیون و هشتصد هزار تومان) مشروط بر اینکه متقاضی، از سیستم بانکی، از تسهیلات کارت اعتباری استفاده نکرده باشد.
3- وام خرید کالا به مبلغ 100 میلیون تومان با اقساط حداکثر 60 ماهه (با اقساط ماهانه دو میلیون و پانصد هزارتومان)
*  سود وام ها 18 درصد که 96 درصد قرارداد لازم الاجرا و 4 درصد (اصل +سود) ضمانت نامه تعهد پرداخت، به عنوان وثیقه اخذ خواهد شد.در ضمن برای دریافت هر وام دو ضامن نیاز می باشد.
*اقساط به صورت ماهیانه از حقوق و مزایای همکاران کسر خواهد شد.
ارائه مدارک زیر برای تشکیل پرونده به بانک لازم است : 
- کپی شناسنامه تمام صفحات و کپی کارت ملی برای وام گیرنده و ضامنین  (دو سری).
- کپی حکم استخدامی، کپی فیش حقوقی و گواهی کسر اقساط برای وام گیرنده و ضامنین.

افرادی که حساب شبا در بانک ملت ندارند برای افتتاح حساب نیاز به یک سری کپی شناسنامه و کارت ملی می باشد.

آدرس کوتاه :