بستن
FA EN AR RU FR CHI

تسهیلات ملت

تسهیلات ملت


شرایط دریافت تسهیلات برای  کارمندان محترم دانشگاه (تا سقف 150 میلیون تومان)

کارمندان محترم دانشگاه می توانند حداکثر تا تاریخ 1400/5/6 با ارائه درخواست به اداره رفاه، از تسهیلات تا سقف 150 میلیون تومان با  شرایط زیر استفاده نمایند.

1- وام خرید کالا به مبلغ 100 میلیون تومان با اقساط حداکثر 60  ماهه (با اقساط ماهانه دو میلیون و پانصد هزارتومان)
2- وام 50 میلیون تومان در قالب کارت اعتباری  با اقساط 36 ماهه (با اقساط ماهانه یک میلیون و هشتصد هزار تومان) مشروط بر اینکه متقاضی، از سیستم بانکی، از تسهیلات کارت اعتباری استفاده نکرده باشد.
سود وام ها 18 درصد که 96 درصد قرارداد لازم الاجرا و 4 درصد (اصل +سود) ضمانت نامه تعهد پرداخت به عنوان وثیقه اخذ خواهد شد. در ضمن برای دریافت هر وام دو ضامن نیاز می باشد.
* اقساط بصورت ماهیانه از حقوق و مزایای همکاران کسر خواهد شد.
ارائه مدارک زیر برای تشکیل پرونده به بانک لازم است :
- کپی شناسنامه تمام صفحات و کپی کارت ملی برای وام گیرنده و ضامنین  (دو سری).
- کپی حکم استخدامی، کپی فیش حقوقی و گواهی کسر اقساط برای وام گیرنده و ضامنین.
- افرادی که حساب شبا در بانک ملت ندارند برای افتتاح حساب نیاز به یک سری کپی شناسنامه و کارت ملی  می باشد.

آدرس کوتاه :