بستن
FA EN AR RU FR CHI

تصمیم‌گیری درست

تصمیم‌گیری درست


تصمیم‌گیری درست

تصمیمات، شاخصی برای اندازه گیری میزان موفقیت شما به عنوان یک مدیر هستند. لازم نیست خود را تحت فشار قرار دهید اما سوال این است: ما در محیط کار معمولا مجبور به اتخاذ تصمیمات پرریسکی هستیم که مستقیما روی مشتریان، کارمندان، سهامداران و محیط اطراف تاثیر می‌گذارد. برای اتخاذ تصمیمات بهتر چه باید کرد؟

مقاله زیر برگرفته از شماره 2224 روزنامه دنیای اقتصاد است.

دکتر احمد باقری-معاون اداری مالی

 

سوال کنید. با پرسش در مورد مسائل مختلف مي‌توانید اطلاعات بیشتری که منجر به تصمیم گیری‌های بهتر مي‌شود به‌دست آورید. سوال کردن وجوه مثبت یا منفی هر تصمیمي‌را آشکار مي‌کند و گاهی اوقات پاسخ‌هایی که حاوی اطلاعات مفید هستند، شما را وادار مي‌کند تا بگویید «من حتی فکر این را هم نمي‌کردم» و همین امر به خودی خود مفید است.
به تصمیمات خود از بیرون نگاه کنید. تصمیمات مهم پیچیده و پویا هستند. با توجه به دسترسی به انبوه اطلاعات، تحلیل بیش از حد، امری متداول است. با جست‌وجو در مورد نظرات افراد بیرون سازمان، با این موضوع مقابله کنید. با اینکه بیشتر اوقات اعتماد به احساسات درونی، راهی است که باید طی کنید، اما شنیدن صدایی دیگر مي‌تواند شما را همه جانبه‌نگر کند.
ماشه را بکشید‌. تصمیم بگیرید. چه تصمیم موفقیت آمیز باشد چه نباشد، شما پاسخگو خواهید بود. پس بهتر است که ایستاده و مصمم باشید تا خجالتی و از میدان بدر رفته‌.
در نهایت فشار پاسخگویی‌، مي‌تواند منجر به این شود که مدیران در جایی میان به تعویق انداختن زمان اتخاذ تصمیم یا تحلیل بیش از حد گرفتار کند. پس با پرسیدن نظرات افراد و جمع‌آوری اطلاعات‌، شما می‌توانید بهتر تصمیم گرفته و روی حرف خود بایستید.

آدرس کوتاه :