بستن
FA EN AR RU FR CHI

تغییر تاریخ برگزاری جلسه دوم کارگاه آموزشی "آشنایی با آیین نامه جدید استخدامی اعضای غیر هیات علمی"

تغییر تاریخ برگزاری جلسه دوم کارگاه آموزشی "آشنایی با آیین نامه جدید استخدامی اعضای غیر هیات علمی"


 

تغییر تاریخ برگزاری جلسه دوم کارگاه آموزشی "آشنایی با آیین نامه جدید استخدامی اعضای غیر هیات علمی"

به اطلاع همکارن محترم  دانشگاه می رساند، جلسه دوم کارگاه آموزشی "آشنایی با آیین نامه جدید استخدامی اعضای غیر هیات علمی" از روز دوشنبه 13 آبان به روز شنبه 25 آبان تغییر یافته است.

 

گروه اول: ساعت 8:15 الی 9:45

گروه دوم: ساعت 10 الی 11:45

مکان برگزاری: تالار حکمت

آدرس کوتاه :