بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه ارزیابی عملکرد بیمه تجارت نو در خصوص بیمه تکمیلی

جلسه ارزیابی عملکرد بیمه تجارت نو در خصوص بیمه تکمیلی


 

جلسه ارزیابی عملکرد بیمه تجارت نو در خصوص بیمه تکمیلی

جلسه دوره‌ای ارزیابی عملکرد بیمه  تجارت نو، در دفتر معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه با حضور مسئولین دانشگاه و نمایندگان بیمه ، مشکلات مطرح شده توسط همکاران در خصوص بیمه تکمیلی مورد بررسی قرار گرفت.

آدرس کوتاه :