بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه مدیران دانشگاه با مدیران بانک تجارت

جلسه مدیران دانشگاه با مدیران بانک تجارت


جلسه مدیران دانشگاه با مدیران بانک تجارت

جلسه مدیران دانشگاه با مدیران بانک تجارت مورخ 97/03/30

- مقرر شد بانک (شعبه دانشگاه) بر اساس تفاهم نامه فی مابین بعنوان اسپانسر همکاری لازم در مراسم ها و همایش های عمومی بعمل آورد.

- با عنایت به این که تعداد قابل توجهی از همکاران در صف نوبت متقاضی تسهیلات بانکی می باشند. مقرر شد از سوی بانک ترتیبی اتخاذ گردد تا در اسرع وقت همکاران دانشگاهی نسبت به اخذ تسهیلات خود اقدام نمایند.

- در خصوص تامین ارز برای دانشگاه مقرر شد از سوی دانشگاه کلیه مطالبات ارزی ( مسافرتی - مطالعاتی - ثبت نشریات - مقالات و ..) طی نامه ای مراتب به سرپرستی بانک استان اعلام شود در این راستا مقرر شد بانک تمهیدات لازم جهت دریافت منابع ارزی فراهم آورد.

 
آدرس کوتاه :