بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه مشترک اعضاي ستاد رفاهي ومديران دانشگاه با مديران استاني بانک قرض الحسنه رسالت

جلسه مشترک اعضاي ستاد رفاهي ومديران دانشگاه با مديران استاني بانک قرض الحسنه رسالت


جلسه مشترک اعضاي ستاد رفاهي ومديران دانشگاه با مديران استاني بانک قرض الحسنه رسالت

جلسه مشترک اعضاي ستاد رفاهي ومديران دانشگاه با مديران  استاني بانک قرض الحسنه رسالت روز چهارشنبه مورخ 95/02/08 رأس ساعت 10/30 در محل کار معاون اداری مالی، و مدیریت منابع تشکیل گردید و پیرامون موضوعات زیر بحث  و تبادل نظر بعمل آمد. 1- تأکید بر گسترش مناسبات بانکی، اشاعه وترویج فرهنگ قرض الحسنه بین اقشار دانشگاهی اعم از کارکنان و دانشجویان. 2- حمایت همه جانبه دانشگاه واطلاع رسانی از طریق وب سایت جهت  ترغیب کارکنان برای افتتاح حساب قرض الحسنه به نحوی که ذینفعان بتوانند در کمترین زمان ممکن از تسهیلات ویزه بانکی به صورت قرض الحسنه استفاده نمایند . 3- ارائه خدمات ویژه از سوی بانک قرض الحسنه رسالت به نحوی که کارکنان و دانشجویان در دانشگاه  بتوانند نسبت به افتتاح حساب قرض الحسنه اقدام نمایند. 4- تاکید بر چگونگی ارائه خدمات ومحصولات بانکی، تعیین نحوه اعطای تسهیلات، نوع محاسبه، تعداد اقساط، چگونگی باز پرداخت و... از سوی بانک قرض الحسنه رسالت .

آدرس کوتاه :