بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه مشترک اعضای ستاد رفاهی و مدیران دانشگاه با مسئولین بانک تجارت استان

جلسه مشترک اعضای ستاد رفاهی و مدیران دانشگاه با مسئولین بانک تجارت استان


جلسه مشترک اعضای ستاد رفاهی و مدیران دانشگاه با مسئولین بانک تجارت استان

جلسه مشترک اعضای ستاد رفاهی و مدیران دانشگاه با مسئولین بانک تجارت استان روز سه شنبه مورخ 94/05/13 در محل کار معاون اداری مالی  و مدیریت منابع تشکیل گردید و پیرامون موضوعات زیر بحث و تبادل نظر بعمل آمد در پایان مقررگردید، پس از انعقاد تفاهم نامه اجرای مصوبات از سوی بانک تجارت انجام پذیرد.

تصمیمات متخذه: 1- پیشنهاد در خصوص بالا بردن تسهیلات بانکی ( تعمیرات خانه(جعاله)، خرید کالا، خودرو)  برای کلیه کارکنان 2- پیشنهاد در خصوص تسهیلات بانکی در قالب وام مسکن ( خرید و ساخت ) برای کارمندان 3- پیشنهاد در خصوص کاهش درصد تسهیلات بانکی 4-پیشنهاد در خصوص بهره مندی پرسنل شرکتی از تسهیلات بانکی ( وام خرید کالا) 5-تقلیل در فرایند تکمیل پرونده های تسهیلات بانکی از سوی بانک تجارت در کوتاه ترین مدت
آدرس کوتاه :