بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه مشترک اعضای ستاد رفاهی و مدیران دانشگاه با مسئولین بانک تجارت استان

جلسه مشترک اعضای ستاد رفاهی و مدیران دانشگاه با مسئولین بانک تجارت استان


جلسه مشترک اعضای ستاد رفاهی و مدیران دانشگاه با مسئولین بانک تجارت استان

جلسه مشترک اعضای ستاد رفاهی و مدیران دانشگاه با مسئولین بانک تجارت استان روزچهارشنبه مورخ 1394/09/04 در محل کار مدیر بانک تجارت مرکزی استان واقع در بلوار امام تشکیل گردید و پیرامون موضاعات زیر بحث وتبادل نظر بعمل آمد .

1- پیگیری تفاهم نامه مورخ 1394/05/13 ستاد رفاهی با مسئولین بانک تجارت جهت اجرایی کردن مفاد تفاهم نامه

2- پیشنهاد در خصوص نحوه پرداخت تسهیلات بانکی وتسهیل در روند پرداختها

3- پیشنهاد در خصوص کارمزد سالیانه و عدم محفوظ ماندن 5 درصد کل مبلغ تسهیلات بانکی

آدرس کوتاه :