بستن
FA EN AR RU FR CHI

جلسه مشترک ستاد رفاهی و مدیران دانشگاه با مدیران بیمه ایران استان گیلان

جلسه مشترک ستاد رفاهی و مدیران دانشگاه با مدیران بیمه ایران استان گیلان


جلسه مشترک ستاد رفاهی و مدیران دانشگاه با مدیران بیمه ایران استان گیلان

جلسه مشترک اعضای ستاد رفاهی و مدیران دانشگاه با مدیران بیمه ایران استان گیلان روز سه شنبه مورخ95/01/31 درمحل کار معاون اداری ومالی ومدیریت منابع انسانی تشکیل گردید و پیرامون موضوعات زیر بحث و تبادل نظر بعمل آمد .

                   
  • تاکید بر تقویت زیر ساخت های موجود بیمه ای در دانشگاه از قبیل: راه اندازی وب سایت، اطلاع رسانی بموقع مقررات بیمه ای و مراکز تحت پوشش درمانی ، بیمارستانی ، فیزیوترابی پاراکلینیکی وکلینیکی  و.... از سوی بیمه ایران (استان) .

  • آنلاین کردن مراکز تحت پوشش درمانی و اعلام بموقع لیست مراکز مورد نظر از سوی بیمه ایران به طوری که بیمه گذار بتواند بدون اخذ وجه از امکانات آن مرکز استفاده نماید.

  • تاکید بر پرداخت بموقع هزینه های درمانی به بیمه گذاران حداکثر در 14 روز حسب قرارداد .

  • تاکید بر پرداخت هزینه های دارویی بر اساس آخرین اصلاحات بعمل آمده ، از سوی بیمه ایران .

  • پیشنهاد حذف 10% از پرداخت بیمه بدنه که در حال حاضر به صورت نقدی از سوی بیمه گر دریافت می گردد. در این راستا بیمه ایران قول مساعد دادندکه در اسرع وقت بررسی لازم بعمل آورند .

آدرس کوتاه :