بستن
FA EN AR RU FR CHI

حقوق کارکنان قراردادي دانشگاه به زودی پرداخت می شود

حقوق کارکنان قراردادي دانشگاه به زودی پرداخت می شود


حقوق کارکنان قراردادي دانشگاه به زودی پرداخت می شود

به اطلاع همکاران قراردادی دانشگاه می رساند که تا کنون روال بر این منوال بود که تأمین اعتبار حقوق کارکنان رسمی و قراردادی از طرف خزانه استان با یک محدوده زمانی چندین روزه روبرو بود که با توجه به رایزنی ها و پیگیری هایی که انجام می شد حقوق ماهانه کارکنان اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی در یک روز واحد توسط امور مالی دانشگاه واریز می شد.

اما از خرداد ماه سال جاری، اداره کل خزانه وزارت امور اقتصاد و دارایی کشور در تهران در اجرای بخشنامه شماره 55/35259 مورخ 1395/03/03، پرداخت حقوق کارکنان و اعضای هیأت علمی رسمی و پیمانی را بصورت مستقیم به شماره حساب آنان واریز  و سپس سایر اعتبارات دانشگاه را به حساب جاری دانشگاه واریز می نماید که این موضوع ممکن است از این ماه به بعد باعث ایجاد تفاوت در روز پرداختی حقوق کارکنان قراردادی دانشگاه شود.

گفتنی است این تاخیر از دایره اختیار دانشگاه خارج بوده و همکاران امور مالی همچون گذشته نهایت تلاش خود را در راستای تسریع در روند پرداخت حقوق این عده از عزیزان و کاهش فاصله زمانی مذکور بکار خواهند گرفت.

آدرس کوتاه :