بستن
FA EN AR RU FR CHI

دایر کردن وب سایت بیمه ایران

دایر کردن وب سایت بیمه ایران


دایر کردن وب سایت بیمه ایران

بدین وسیله به اطلاع همکاران محترم می رساند نظر به این که وب سایت بیمه ایران با نمایندگی خانم صفرزاده با (کد34086) به (آدرس : www.bimehsafarzadeh.ir) طراحی و عملیاتی شده است. همکاران محترم می توانند ضمن مشاهده هزینه کرد های بیمه تکمیلی، نقطه نظرات و پیشنهادات خود را به نمایندگی بیمه انتقال دهند.

دایر کردن وب سایت بیمه ایران

آدرس کوتاه :