بستن
FA EN AR RU FR CHI

درباره معاونت

درباره معاونت


درباره معاونت

معاونت اداری ،مالی و مدیریت منابع نام ونام خانوادگی معاون اداری مالی دانشگاه : دکتر محمدحسن  قلی زاده عنوان مدرک ورشته تحصیلی: دکتری مدیریت مالی شرح وظایف حوزه معاونت اداری و مالی: مراقبت و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و دستورالعملهای اداری و مالی، بودجه و تشکیلات از طریق مدیران تحت نظر. برنامه ریزی و تعیین خط مشی های کلی در زمینه مسایل اداری و مالی و تشکیلاتی و رفاهی دانشگاه و واحدهای تابعه. نظارت بر حسن اجرای قراردادها و مقاوله نامه هایی که به نحوی با دانشگاه در ارتباط باشد. برنامه ریزی و نظارت و انجام کلیه امور مربوط به تهیه و خرید و ترخیص کالاهای مورد نیاز به صورت ارزی و ... طبق مقررات. نظارت در تهیه و تدوین بودجه دانشگاه و نظارت در نحوه مصرف اعتبارات هر واحد. مراقبت در نحوه کاربرد دارایی ها و درآمد و اموال و امکانات دانشگاه و توزیع آن بر حسب مورد احتیاج بین واحدهای تابعه. نظارت وکنترل در امور مربوط به اعزام کارکنان دانشگاه جهت انجام مأموریتهای روزانه. نظارت در حفظ و توزیع ملزومات و اموال دانشگاه از طریق صدور بخشنامه های مناسب در رابطه با ورود و خروج کالاها و گردش انبارهای دانشگاه و واحدهای تابعه . واحدهای تابعه: -مدیریت امور اداری و پشتیبانی - مدیریت امور مالی -مدیریت برنامه، بودجه و تحول اداری کارکنان دفتر: 1- مهدی حسینی پور
آدرس کوتاه :