بستن
FA EN AR RU FR CHI

دستورالعمل پرداخت هزینه دندانپزشکی

دستورالعمل پرداخت هزینه دندانپزشکی


 

دستورالعمل پرداخت هزینه دندانپزشکی

قابل توجه مکاران محترم تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان دانشگاه:

تعرفه های داندانپزشکی مطابق فایل الصاقی و نیز در سامانه سندیکای بیمه گران به آدرس www.sbi.ir قابل رویت می باشد. همکاران محترم در خصوص دریافت هزینه های دندانپزشکی که نیاز به ارائه عکس دارند می توانند به یکی از سه روش زیر اقدام فرمایند:
1- عکس OPG قبل و بعد از کار به همراه فاکتور مربوطه، بدون نیاز به دعوت به معاینه توسط دندانپزشک معتمد بیمه گر
2- عکس OPG  قبل از کار به همراه فاکتور مربوطه و تایید موارد توسط دندانپزشک معتمد بیمه گر
3- عکس OPG قبل از کار به همراه فاکتور مربوطه و عکس های PA که داخل مطب توسط دندانپزشک معالج گرفته می شود، فقط برای موارد عصب کشی

دانلود فایل تعرفه های دندانپزشکی

آدرس کوتاه :