بستن
FA EN AR RU FR CHI

دوره آموزش مجازی تدبر در قرآن

دوره آموزش مجازی تدبر در قرآن


دوره آموزش مجازی تدبر در قرآن

زمان ثبت نام و مطالعه کتاب: 13 تا 26 اردیبهشت 99

زمان شرکت در آزمون:27 اردیبهشت تا 3 خرداد 99

شماره تلفن جهت هماهنگی:-82233245-82233299

آدرس کوتاه :