بستن
FA EN AR RU FR CHI

زمان اقامه نماز تا پایان سال جاری

زمان اقامه نماز تا پایان سال جاری


 

زمان اقامه نماز تا پایان سال جاری

به اطلاع همکاران محترم می رساند، زمان اقامه نماز تا پایان سال جاری، از ساعت 12/15 لغایت12/45 می باشد. لذا از کلیه کارکنان گرامی تقاضا می شود به جهت لزوم  تکریم ارباب رجوع و انجام هماهنگ و به موقع وظایف محوله مورد فوق را رعایت نمایند.

 

آدرس کوتاه :