بستن
FA EN AR RU FR CHI

زمان اقامه نماز در نیمه نخست سال 1400

زمان اقامه نماز در نیمه نخست سال 1400


 

زمان اقامه نماز در نیمه نخست سال 1400

قابل توجه کارکنان گرامی دانشگاه گیلان
نظر به تغییر ساعت رسمی کشور از ابتدای فروردین ماه سال 1400، زمان اقامه نماز تا پایان شهریور ماه، از زمان اذان ظهر به مدت بیست دقیقه اعلام می گردد.

آدرس کوتاه :