بستن
FA EN AR RU FR CHI

ساعت نماز و نهار کارکنان در شش ماهه دوم سال 98

ساعت نماز و نهار کارکنان در شش ماهه دوم سال 98


 

ساعت نماز و نهار کارکنان در شش ماهه دوم سال 98

 

 

به اطلاع همکاران محترم می رساند، ساعت نماز و نهار شش ماهه دوم سال، از ساعت 12 لغایت 13 می باشد. لذا از کلیه کارکنان محترم تقاضا می شود به جهت لزوم  تکریم ارباب رجوع و انجام هماهنگ و به موقع وظایف محوله، مورد فوق را رعایت فرمایند.

آدرس کوتاه :