بستن
FA EN AR RU FR CHI

ساعت نهار و نماز شش ماهه اول سال 97 کارکنان

ساعت نهار و نماز شش ماهه اول سال 97 کارکنان


ساعت نهار و نماز شش ماهه اول سال 97 کارکنان

به اطلاع همکاران محترم می رساند ساعت نهار ونماز شش ماهه اول سال از ساعت 12.45 لغایت 13.45 می باشد .لذا از کلیه کارکنان تقاضا می شود به جهت لزوم  تکریم ارباب رجوع و انجام هماهنگ و به موقع وظایف محوله مورد فوق را رعایت نمایند.

آدرس کوتاه :