بستن
FA EN AR RU FR CHI

ساعت نهار و نماز شش ماهه دوم سال 97

ساعت نهار و نماز شش ماهه دوم سال 97


ساعت نهار و نماز شش ماهه دوم سال 97

به اطلاع همکاران محترم می رساند، نظر به تغییر ساعت رسمی کشور از ابتدای مهر ماه ، ساعت نهار ونماز شش ماهه دوم سال از ساعت 12 لغایت 13 می باشد .لذا از کلیه کارکنان تقاضا می شود به جهت لزوم  تکریم ارباب رجوع و انجام هماهنگ و به موقع وظایف محوله مورد فوق را رعایت نمایند.

آدرس کوتاه :