بستن
FA EN AR RU FR CHI

ساعت کاری در ماه مبارک رمضان

ساعت کاری در ماه مبارک رمضان


 

ساعت کاری در ماه مبارک رمضان

با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و رعایت حال روزه داران، هیأت رئیسه دانشگاه به استناد تبصره 2 ماده 28 آئین نامه اعضای غیر هیات علمی، ساعت کاری کارمندان دانشگاه را صبح ها همچون ایام عادی تا ساعت 13 عصر تعیین کرد.

شایان ذکر است نحوه حضور همکاران در محل کار خود، همچون گذشته مطابق مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا خواهد بود.

آدرس کوتاه :