بستن
FA EN AR RU FR CHI

ساعت کار اداری دانشگاه

ساعت کار اداری دانشگاه


ساعت کار اداری دانشگاه

قابل توجه همکاران محترم،

در اجرای تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا، ساعت کار اداری از روز دوشنبه10 شهریور ماه، از ساعت 7:45 تا 14:30،

می باشد.

آدرس کوتاه :