بستن
FA EN AR RU FR CHI

ساعت کار اداری دانشگاه در ایام ماه مبارک رمضان

ساعت کار اداری دانشگاه در ایام ماه مبارک رمضان


 

ساعت کار اداری دانشگاه در ایام ماه مبارک رمضان

با توجه به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان و رعایت حال روزه داران، هیأت رئیسه دانشگاه به استناد تبصره 2 ماده 28 آئین نامه اعضای غیر هیات علمی با کاهش یک ساعت فعالیت در پایان وقت اداری کارمندان دانشگاه، موافقت کرد. در ضمن ساعت نماز در این ماه مبارک تا نیم ساعت پس از اذان ظهر می باشد. بدیهی است که کاهش زمان در نظر گرفته شده نباید موجب تعطیلی فعالیت های آموزشی دانشگاه شود.

آدرس کوتاه :