بستن
FA EN AR RU FR CHI

سامانه اطلاع رسانی مردمی شرکت توزیع برق

سامانه اطلاع رسانی مردمی شرکت توزیع برق


 

سامانه اطلاع رسانی مردمی شرکت توزیع برق

در راستای خدمات رسانی به شهروندان محترم استان، شرکت توزیع برق استان اقدام به تهیه نرم افزار سام نموده است. این نرم افزار در مواقع ضروری مانند وقوع بحران جوی در استان، امکان اعلام مشکلات برق را تسریع و تسهیل می نماید.

دانلود متن اطلاعیه

آدرس کوتاه :