بستن
FA EN AR RU FR CHI

سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه گیلان منصوب شد

سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه گیلان منصوب شد


 

سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه گیلان منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر فرید نجفی سرپرست دانشگاه گیلان، دکتر نرجس زمانی عضو هیأت علمی گروه اقتصاد و حسابداری به سمت سرپرست معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه گیلان منصوب شد.

شایان ذکر است پیش از این دکتر بهروز فتحی واجارگاه عضو هیات علمی گروه آمار عهده دار مسئولیت این معاونت بود.

ضمن تقدیر از تلاش های دکتر فتحی، برای دکتر زمانی آرزوی موفقیت می نماییم.

 

آدرس کوتاه :