بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرایط استفاده از تسهیلات بانک سینا

شرایط استفاده از تسهیلات بانک سینا


 

شرایط استفاده از تسهیلات بانک سینا

قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه

شرایط بهره مندی از خدمات بانک سینا :
شرایط اعطای وام - بانک سینا

1- سقف تسهیلات 500/000/000 ریال برای کارمندان و 1/000/000/000 ریال برای اعضای هیئت علمی
2- نرخ سود 18 درصد
3- بازپرداخت حداکثر 36 ماهه
4- تا 300/000/000 ریال یک ضامن و بالاتر از آن دو ضامن
5- 10 % مبلغ تسهیلات تا سقف 500/000/000 ریال و 15% تسهیلات تا سقف 1/000/000/000 ریال در حساب فرد تا پایان اقساط مسدود می گردد.

-6 مهلت ارسال درخواست به اداره رفاه کارکنان دانشگاه  تا 15 اسفند 99 می باشد.
**همچنین شرایط استفاده از وام با کارمزد 4 % با عنوان طرح پردیس در اطلاعیه بانک سینا آمده است.
شماره تماس بانک سینا:  33341034

 

**دانلود اطلاعیه بانک سینا

آدرس کوتاه :