بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرایط جدید دریافت تسهیلات بانک تجارت

شرایط جدید دریافت تسهیلات بانک تجارت


 

شرایط جدید دریافت تسهیلات بانک تجارت

شرایط جدید دریافت تسهیلات بانک تجارت:

 

ردیف نوع تسهیلات سقف تسهیلات حداکثر مدت بازپرداخت(ماه)  نوع استخدام تعداد ضامن
1 مرابحه نیازهای ضروری 500/000/000 ریال 48 اعضای محترم هیات علمی و کارمندان یکنفر
2 مرابحه خرید تجهیزات پژوهشی 500/000/000 ریال 48 اعضای محترم هیات علمی یکنفر

 

* معرفینامه همکاران به ترتیب تاریخ درخواست به بانک ارسال می گردد.

*همچنین همکاران محترم می توانند از طریق تماس و یا مراجعه حضوری به بانک و اطلاع از میانگین حساب جاری کارت و یا حساب کوتاه مدت خود در طرح پویای بانک تجارت تا چهار برابر میانگین و تا سقف 2/000/000/000 ریال تسهیلات دریافت نمایند. 

*ضمناً شرایط استفاده از تسهیلات سایر بانک ها از جمله سینا، سپه و غیره نیز در سایت معاونت اداری، مالی و مدیریت منابع، بخش امور رفاهی، بارگذاری شده است.

آدرس کوتاه :