بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرایط لازم جهت تایید خرید بیش از دو عینک به طور همزمان برای افراد خانواده

شرایط لازم جهت تایید خرید بیش از دو عینک به طور همزمان برای افراد خانواده


شرایط لازم جهت تایید خرید بیش از دو عینک، به طور همزمان برای افراد خانواده

******************************************************

بیمارستان های طرف قرارداد بیمه ایران

*******************************************************************************

پیرو تصمیم بند 5 صورتجلسه مورخ 1398/05/13 ستاد رفاهی دانشگاه درخصوص تجمیع و یکپارچه سازی بیمه درمان تکمیلی کارکنان دانشگاه (اعم از شاغلین و بازنشسته ها) بدین وسیله به اطلاع می‌رساند اعضای محترمی که تمایل دارند در قرارداد جدید (99-98) به مانند کارکنان شاغل دانشگاه تحت پوشش بیمه درمان تکمیلی قرارگیرند، حداکثر تا تاریخ 1398/06/23 می‌توانند نسبت به تکمیل فرم های پیوست اقدام فرمایند. لازم به ذکر است درصورت به حد نصاب رسیدن متقاضیان و مشخص شدن شرکت بیمه گر، متعاقباً نرخ نهایی عنوان‌های پوشش بیمه‌ای مربوط به قرارداد جدید اعلام خواهد شد.

فرم شماره 1:فرم_بیمه_تکمیلی_-_بازنشستگان_-_تأمین_اجتماعی

فرم شماره2: فرم_بیمه_تکمیلی__بازنشستگان_-_صندوق_بازنشستگی

آدرس کوتاه :