بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرح وظایف مدیر امور فنی ونظارت بر طرحهای عمرانی

شرح وظایف مدیر امور فنی ونظارت بر طرحهای عمرانی


شرح وظایف مدیر امور فنی ونظارت بر طرحهای عمرانی

- برنامه‌ريزي براي تأمين فضاهاي كالبدي مورد نیاز در چارچوب مقررات و خط مشی جاری دانشگاه - نظارت بر فراهم نمودن مقدمات برگزاري مناقصه و انعقاد قرارداد با شركت هاي مشاور و پيمانکار براي اجرای طرح هاي عمراني ‌‌- نظارت برجمع‌آوري و تكميل اطلاعات مورد نياز طرح هاي عمراني ‌- نظارت براجرای قراردادها و عملیات ساختمانی، تاسیساتی، عمرانی و فنی دانشگاه - کنترل در نحوه و چگونگی اجرای طرح های ساختمانی، تاسیساتی و عمرانی مطابق با استاندارد های جاری - نظارت برانجام محاسبات فنی پروژه های در دست اجراء - ارائه طرح ها و پیشنهادات لازم به منظور نگهداری بناها و اماکن تابعه دانشگاه - انجام سایر امور محوله مربوط

آدرس کوتاه :