بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرح وظایف

شرح وظایف


 • بررسی و شناسایی نیازهای آماری
 • انجام اقدامات کارشناسی جهت تولید، ثبت، پردازش و ایجاد جریان مناسب آمار و اطلاعات
 • تهیه و ارائه گزارش‌های آماری تخصصی به‌صورت ادواری و ارائه به مقامات مافوق
 • زمینه‌سازی خرید اطلاعات و عضویت در پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی حسب نیاز با هماهنگی واحدهای مربوطه
 • تهیه و انتشار نشریات و بولتن‌های آماری با موضوعات خاص جهت تجزیه‌وتحلیل عملکرد
 • بهره‌گیری از ابزارهای مناسب نرم‌افزاری تحلیل آماری جهت مطالعات کارشناسی و ارائه گزارش
 • ارائه خدمات کارشناسی و پاسخگویی به نیازها و درخواست‌های آماری با هماهنگی مقام مافوق
 • پیگیری و اقدام جهت دسترسی به منابع و بانک‌های اطلاعاتی حوزه ذی‌ربط سایر نهادها و سازمان‌های تخصصی داخلی و خارجی برحسب نیاز
 • همکاری با گروه برنامه، بودجه و تشکیلات در خصوص گزارش‌گیری مستمر تعداد اعضای هیئت‌علمی، کارکنان و غیره به تفکیک مقاطع تحصیلی، مرتبه علمی و پایه
 • گزارش‌گیری به هنگام در خصوص تعداد دانشجویان به‌تناسب رشته‌های تحصیلی و ارائه گزارش به دستگاه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارت متبوع
 • ارزیابی عملکرد و تهیه و تنظیم گزارش ادواری از اجرای برنامه‌های بهره‌وری در دانشگاه
 • تهیه گزارش‌های سالانه و ماهانه مربوط به منابع انسانی دانشگاه جهت ارائه به مقام مافوق
 • انجام سایر امور محوله مرتبط

آدرس کوتاه :