بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرح وظایف

شرح وظایف


- انجام امور رفاهی کارکنان دانشگاه کارکنان در زمینه تسهیلات بانکی، مکاتبه در خصوص استفاده از امکانات اقامتی، تعاونی‌های مسکن و مصرف، مهدکودک، سلف‌سرویس، مدارس ابتدایی، راهنمایی، متوسطه و ...

-تهیه طرح‌های مربوط به رفاه عمومی کارکنان و انجام آن پس از تصویب توسط مقامات ذیصلاح

- انجام امور مربوط به بازنشستگان علمی و غیرعلمی دانشگاه در خصوص امور رفاهی، وارث، نقل‌وانتقال بیمه و سایر موارد

- پیگیری امور مربوط به بیمه کارکنان و رایزنی در خصوص استفاده بهینه از امکانات بیمه‌ای برای کارکنان

- نظارت بر عملکرد تعاونی‌های دانشگاه برای خدمت‌رسانی مناسب به کارکنان و فراهم نمودن زمینه رفاه کارکنان

- انعقاد قراردادهای بیمه با هماهنگی مدیریت امور اداری و پشتیبانی به‌نحوی‌که زمینه رفاه کارکنان فراهم گردد.

- پیش‌بینی احتیاجات رفاهی کارکنان دانشگاه و اقدام لازم در مورد تأمین این احتیاجات به طریق مقتضی

-رسیدگی به سایر امور رفاهی کارکنان

- انجام امور محوله به تشخیص مقام مافوق

آدرس کوتاه :