بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرح وظایف

شرح وظایف


- ثبت و توزیع احکام، نامه‌ها، قوانین، بخشنامه‌ها، دعوت‌نامه‌ها و نامه‌های صادره و وارده

- تکثیر اوراق و مدارک موردنیاز واحدها

- نظارت بر امور ثبت و نگهداری نامه‌ها، اوراق، احکام و سایر مدارک مربوط به پرسنل دانشگاه و سایر مکاتبات اداری دانشگاه از طریق سیستم اتوماسیون اداری

- نظارت و انجام کلیه امور مربوط به تایپ، اخذ امضاء کلیه مکاتبات، نامه‌ها و احکام صادره از دفاتر دبیرخانه

- دریافت و یا تحویل نامه‌ها از واحدهای تابعه دانشگاه و یا مؤسسات خارج از دانشگاه و بالعکس

- همکاری برای پیاده‌سازی اتوماسیون و سیستم های بایگانی در واحدهای اداری و آموزشی که دبیرخانه مستقل دارند

- انجام سایر امور محوله مرتبط با حوزه کاری

آدرس کوتاه :