بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرح وظایف

شرح وظایف


- نظارت بر امور مربوط به نظافت، خدمات، فعالیت شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد و ارائه گزارش‌های دوره‌ای

- انجام امور مربوط به تزئین اتاق‌ها، سالن‌ها، راهروها و حیاط و محوطه به‌وسیله گیاهان زینتی، گلدانی و باغبانی باغ‌ها و درختان

 - پیشنهاد تهیه لوازم ایمنی، فنی و خدماتی موردنیاز به واحدهای مربوط

- ارائه پیشنهاد در زمینه بهبود امور نظافت و خدمات

- همکاری با واحدهای مختلف دانشگاه در زمان برگزاری همایش‌ها، کنفرانس‌ها و یا نشست‌های استانی و ملی

- نظارت بر امور نقلیه و کنترل بر سرویس‌های نقلیه سنگین و سبک

- برنامه‌ریزی برای حمل‌ونقل دانشجویان و ارائه خدمات ایاب‌وذهاب آنان با هماهنگی معاونت‌های ذی‌ربط

- نظارت بر مصارف امور نقلیه، تعمیرات خودروهای دانشگاه و ارائه گزارش عملکرد دوره‌ای به مرتجع ذیصلاح

- دریافت درخواست ملزومات خودرویی موردنیاز از طریق کارشناس امور نقلیه و ارائه گزارش به مراجع ذیصلاح

- سایر امور محوله مرتبط با حوزه کاری

آدرس کوتاه :