بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرح وظایف

شرح وظایف


- اجرای طرح‌های امانی و موردنیاز دانشگاه

- نظارت بر بررسی صورت‌وضعیت‌های طرح‌های عمرانی

- تهیه و پیشنهاد طرح‌های عمرانی

- تهیه طرح‌ها و نقشه‌های موردنیاز واحدهای تابعه دانشگاه

- اعلام نظر فنی در مورد معاملات ساختمانی و یا تأسیساتی و...دانشگاه بنا به درخواست واحد مربوط

- شرکت در کمیسیون‌های فنی و عمرانی و ارائه گزارش‌های لازم به مقامات مسئول

- انجام سایر امور محوله از سوی مدیریت امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

 

آدرس کوتاه :