بستن
FA EN AR RU FR CHI

شرح وظایف

شرح وظایف


- بررسی جمع‌آوری کلیه درخواست‌های تعمیرات ساختمانی، تأسیسات برقی، برودتی و حرارتی و ارائه آن به مقامات ذیصلاح جهت تصمیم‌گیری

- نظارت بر کلیه امور اجرائی تعمیرات اماکن و یا تعویض قطعات تأسیسات، وسایل ارتباطی و ...

- پیش‌بینی موارد ایمنی ساختمان‌ها، اماکن و تأسیسات دانشگاه و واحدهای تابعه

- ارسال پیشنهاد‌های لازم جهت بهبود امور در زمینه‌های فوق و پیگیری آن تا حصول نتیجه

- رفع نیاز تعمیراتی ابنیه و تأسیسات دانشگاه و نظارت بر نحوه انجام آن‌ها با رعایت حدود اختیارات، مقررات و آئین‌نامه‌های مرتبط

- نظارت بر نگهداری تأسیسات و ساختمان‌های دانشگاه

- سایر امور محوله مرتبط با حوزه کاری

 

آدرس کوتاه :