بستن
FA EN AR RU FR CHI

شیوه نامه ارتقا رتبه کارکنان قراردادی دانشگاه

شیوه نامه ارتقا رتبه کارکنان قراردادی دانشگاه


شیوه نامه ارتقا رتبه کارکنان قراردادی دانشگاه

 

 

نظر به ابلاغ اصلاحیه آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی در تاریخ 97/11/03 و با توجه به تغییر دستورالعمل اجرایی ارتقا رتبه اعضای غیر هیات علمی و شمول اعضای قراردادی در ارتقا رتبه، به اطلاع می رساند تدوین شیوه نامه جدید در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دست بررسی بوده و کارگروه ارتقا رتبه دانشگاه نیز جهت بهره مندی همکاران محترم قراردادی از ارتقا رتبه شغلی،  تدوین شیوه نامه جدید را با توجه به تغییر دستور العمل مربوطه در دستور کار خود قرار داده و طی جلسات متعدد به  بررسی و طراحی آن اقدام نموده است. ان شاا... شیوه نامه جدید ارتقا رتبه پس از تصویب در هیات اجرایی منابع انسانی دانشگاه تا پایان شهریور ماه به کلیه همکاران محترم ابلاغ خواهد شد.

آدرس کوتاه :