بستن
FA EN AR RU FR CHI

عرضه گوشت منجمد در تعاونی مصرف دانشگاه

عرضه گوشت منجمد در تعاونی مصرف دانشگاه


 

عرضه گوشت منجمد در تعاونی مصرف دانشگاه

تعاونی مصرف دانشگاه تصمیم به خرید گوشت منجمد و عرضه آن در بین کارکنان محترم دانشگاه با قیمت هر کیلو 545000 ریال دارد. همکاران محترم متقاضی، می‌توانند با پرداخت مبلغ 1200000 ریال به صورت علی الحساب، ثبت نام نمایند.

آدرس کوتاه :