بستن
FA EN AR RU FR CHI

غیر فعال بودن دستگاههای ATMدر دانشگاه

غیر فعال بودن دستگاههای ATMدر دانشگاه


غیر فعال بودن دستگاههای ATMدر دانشگاه

دستگاههای ATMمستقر در باجه بانک تجارت باجه دانشگاه ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشکده کشاورزی و بازارچه دانشگاه که تحت پوشش باجه می باشند جهت بروز رسانی وتبدیل به شعبه دانشگاه گیلان از مورخه 95/06/20 لغایت 95/06/22 غیر فعال می باشد .

آدرس کوتاه :