بستن
FA EN AR RU FR CHI

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي رسمي ( قطعي - آزمايشي)

قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي رسمي ( قطعي - آزمايشي)


قابل توجه اعضاي محترم هيأت علمي رسمي ( قطعي - آزمايشي)

با سلام واحترام ؛ پیرو تفاهم نامه منعقده از سوی ستاد رفاهی وزارت علوم با بانک تجارت، بدین وسیله به اطلاع آن تعداد از اعضای محترم هیأت علمی رسمی ( قطعی - آزمایشی) که متقاضی دریافت کارت ارزی (مستر کارت) می باشند شایسته است اطلاعات خود را طبق جدول زیر حداکثر تا تاریخ 96/02/24  از طریق اتوماسیون اداری به کارتابل آقای همرنگ پور( معاون مدیر امور اداری )  ارسال نمایند.

 ردیف  نام ونام خانوادگی(لاتین)  وضعیت استخدامی  کد ملی  شماره حساب بانک تجارت
آدرس کوتاه :